Zuzanna Gądek - портфолио тату-мастера на INKsearch
Zuzanna Gądek artist avatar
Zuzanna Gądek

Tattoo Artist

in

Kraków, Poland

Категории

О пользователе

Tatuowaniem zajmuję się od 2018 roku. Pracuję w dotworku oraz lineworku - docelowo natomiast zmierzam w kierunku mikrorealizmu. Inspirację czerpię z wszystkiego, z czego tylko mogę. Przede wszystkim obserwuję bardzo dużo doświadczonych tatuatorów na wysokim poziomie, na którym również chciałabym się w przyszłości znaleźć. Moje projekty powstają też często podczas słuchania różnego rodzaju muzyki lub na podstawie fotografii czy obrazów. ENG I have been tattooing since 2018. I work in dotwork and linework - but ultimately I'm heading towards micro-realism. I get inspiration from everything I can. First of all, I watch a lot of experienced tattooists at a high level, which I would also like to be on in the future. My projects are also often created while listening to various types of music or on the basis of photos or pictures.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

В аккаунте этого пользователя пока нет контента