Tomasz Lech - портфолио тату-мастера на INKsearch
Tomasz Lech artist avatar
Tomasz Lech

Tattoo Artist

Stalowa Wola, Poland

Категории

О пользователе

Kilka lat temu miałem okazję poznać szczególnego człowieka, który utwierdził mnie w przekonaniu o celowości mojego życia oraz o drodze jaką powinienem kroczyć. Nie ma bowiem nic piękniejszego, ciekawszego i satysfakcjonującego jak samospełnienie. Samospełnienie, które jest najlepszym dowodem misji jaką ma każdy z nas. Misji nadanej nam przez największą Moc Wszechświata. Wszyscy mamy do odegrania nadaną nam rolę, ale to My w całości jesteśmy odpowiedzialni za pisanie scenariusza naszego życia, poszczególnych jego rozdziałów i historii w nim zawartych. Moim nadrzędnym celem jest osiągnąć nieśmiertelność. Fizyczna wieczność jest niemożliwa, ale możemy tę fizyczność zamienić na pamięć o naszych dokonaniach. Nie można zostawić po sobie zapachu, czy ciepła uścisku reki, ale możemy zostawić po sobie dzieła. Dzieła żywe, prawdziwe, które ilekroć oglądane przywodzące na myśli obecność ich Twórcy. Jeśli dodatkowo spotęgują wrażenia wzrokowe, wywołają pobudzenie naszych zmysłów i doprowadzą do najdrobniejszych uczuć, to wspomniane przeze mnie samospełnienie domknie ostatnią stronę scenariusza, mojej misji, mojej drogi. Do takiej nieśmiertelności dążę. ENG A few years ago I had the opportunity to meet a special man who convinced me of the purposefulness of my life and the path I should follow. There is nothing more beautiful, interesting and satisfying than self-fulfillment. Self-fulfillment, which is the best proof of the mission each of us has. The mission given to us by the greatest Power of the Universe. We all have a role to play, but we are entirely responsible for writing the script of our life, its individual chapters and the stories it contains. My ultimate goal is to achieve immortality. Physical eternity is impossible, but we can turn this physicality into memory of our achievements. You can't leave a smell or a warm hand grip, but you can leave your works behind. Living, real works, which whenever viewed bring to mind the presence of their Creator. If they further intensify the visual experience, stimulate our senses and lead to the smallest feelings, the self-fulfillment I mentioned will close the last page of the script, my mission, my path. I strive for such immortality.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

В аккаунте этого пользователя пока нет контента