Paula Art - портфолио тату-мастера на INKsearch
Paula Art artist avatar
Paula Art

Tattoo Artist

Gdańsk, Poland

Категории

О пользователе

Rysunkiem zajmuje się odkąd pamiętam, a pierwszy raz maszynkę w ręku miałam w 2017 roku - od tego czasu poświęciłam się tatuowaniu :) Moje ulubione tematy to oczywiście zwierzęta, a w szczególności konie. Tatuuje w stylu realistycznym. ENG I have been drawing since I can remember, and I had a tattoo machinein my hand for the first time in 2017 - since then I have devoted myself to tattooing :) My favorite subjects are of course animals, especially horses. He tattoos in a realistic style.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

В аккаунте этого пользователя пока нет контента