Emil Bajer - портфолио тату-мастера на INKsearch
Emil Bajer artist avatar
Emil Bajer

Tattoo Artist

in

Koszalin, Poland

Категории

О пользователе

Cześć! Nazywam się Emil Bajer i zajmuję się wykonywaniem tatuażu realistycznego w naszym studiu. Moje zamiłowanie do rysunku i malarstwa rozpoczęło się już w szkole podstawowej. Pamiętam, że codziennie zabierałem ze sobą blok rysunkowy i ołówki aby na przerwach ćwiczyć swój plastyczny warsztat. Po szkole podstawowej nie związałem się jednak ze szkołą plastyczną. Ukończyłem liceum ogólnokształcące, ale już w trakcie jego trwania wiedziałem, że potrzebuję zajęcia gwarantującego mi twórczą wolność. W wieku 16 lat zrobiłem sobie pierwszy rysunek na moim ciele, doświadczenie to było tak silne, że wiedziałem od pierwszego wkłucia igły, czym chcę się zajmować przez resztę życia. Zacząłem stawiać swoje pierwsze kroki w jednym z koszalińskich studiów tatuażu, jednocześnie podejmując naukę w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego na Politechnice Koszalińskiej. Na studiach poznawałem nowe techniki malarskie i rysunkowe czy zasady, którymi rządzi się kompozycja. Podczas pracy nad podstawami tatuażu, udało mi się ukończyć studia z wynikiem bardzo dobrym. W 2014 roku rozpocząłem pracę w Salonie tatuażu Krokodyl w Koszalinie, gdzie dzięki Andrzejowi rozwinąłem swoje skrzydła jako tatuażysta. W 2016 roku podjąłem decyzję o otwarciu swojego własnego studia tatuażu. Moim celem jest stworzenie miejsca przyjaznego, do którego aż chce się wracać, miejsca, w którym spełniają się marzenia o niepowtarzalnym, indywidualnym wzorze, zdobiącym ciało przez całe życie. (http://bajertattoo.pl/bio) ENG Hi! My name is Emil Bajer and I am doing a realistic tattoo in our studio. My passion for drawing and painting began already in primary school. I remember that every day I took with me a drawing pad and pencils to practice my artistic workshop at breaks. After primary school, however, I did not connect with art school. I graduated from high school, but I knew during my lifetime that I needed a job that guaranteed creative freedom. At the age of 16 I made my first drawing on my body, the experience was so strong that I knew from the first needle injection what I wanted to do for the rest of my life. I began to take my first steps in one of the Koszalin tattoo studios, while also studying at the Institute of Industrial Design at the Koszalin University of Technology. During my studies, I learned new painting and drawing techniques or principles governing composition. While working on the basics of tattooing, I was able to graduate with a very good grade. In 2014, I started working at the Krokodyl tattoo salon in Koszalin, where thanks to Andrzej I developed my wings as a tattoo artist. In 2016, I decided to open my own tattoo studio. My goal is to create a friendly place to which one wants to come back, a place where dreams of a unique, individual pattern that adorns the body throughout life are fulfilled.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

В аккаунте этого пользователя пока нет контента