dybuk.ink - портфолио тату-мастера на INKsearch
dybuk.ink artist avatar
dybuk.ink

Tattoo Artist

in

Kraków, Poland

Он говорит на языках

EnglishPolish

О пользователе

Tattoo artist as Kult Tattoo Fest, Kraków, Poland Entuzjastka tematyki okultystycznej, guślarskiej, demonicznej, horrorowej, wszelkich mitologii jak i też fauny, flory, fantastyki i gier komputerowych. Absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy graficzne prace w czerniach i szarościach, stosując mocne kontrasty i delikatny dotwork. Interesuje się sztuką i projektowaniem, zbiera rośliny doniczkowe oraz uwielbia zwierzątka i dobrą herbatę. ENG Enthusiast of occult, goblin, demonic, horror, all mythology as well as fauna, flora, fantasy and computer games. A graduate of the Warsaw Academy of Fine Arts. She creates graphic works in black and gray, using strong contrasts and delicate dotwork. Daga is interested in art and design, collects potted plants and loves animals and good tea.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo