Drukarz - портфолио тату-мастера на INKsearch
Drukarz artist avatar
Drukarz

Tattoo Artist

Gdańsk, Poland

О пользователе

Tatuuję od 2016. Cały czas szukam swojej drogi w tatuażu, a wszystko co aktualnie robię jest wynikiem tych właśnie poszukiwań i doświadczeń. Mój styl jest raczej czymś płynnym, więc jego poszczególne elementy często się zmieniają. W tatuażu istotne jest dla mnie to jak tatuaż jest wykonany, niezależnie od stylu - jeśli jest solidny i zrobiony starannie - to jest dobry. ENG I have been tattooing since 2016. I am constantly looking for my way in tattooing, and everything I am currently doing is the result of these searches and experiences. My style is rather fluid, so elements change frequently. In a tattoo, what matters to me is how the tattoo is made, regardless of the style - if it is solid and done carefully - it is good.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

В аккаунте этого пользователя пока нет контента